Rådgjeving til Sunnfjord-kommunar om kjøp av sak/arkiv- og portalsystem

Vestlandsforsking skal leia eit forprosjekt for val av nytt felles sak- og arkivsystem for åtte sunnfjord-kommunar med Førde kommune i spissen. I tillegg skal det utarbeidast kravspesifikasjon for nytt portal- og publiseringssystem med integrasjon mot det valde sak- og arkivsystemet.
Startdato:
Sluttdato:
Finansiert av:
Førde kommune
Prosjektnummer:
6031
Prosjektleiar:
Seniorforskar