Rådgjeving for etablering av demo for Miside

Vestlandsforsking er engasjert som rådgjevar for etablering av demonstrasjonsside for den kommande teneste Miside. Miside er eit av statsråd Morgen A. Meyers viktige prosjekt i realiseringa av eit enklare Norge.  Norge.no har fått ansvaret for utarbeiding av demoen.
Startdato:
Sluttdato:
Finansiert av:
norge.no
Prosjektleiar:
Seniorforskar