Vestlandsforsking skal ta over prosjektleiinga for Los ut året 2007. Forskar Svein Ølnes får i oppdrag å leia prosjektet frå oktober til desember. Los er eit semantisk integrasjonsprosjekt som tilbyr eit kontrollert vokabular for offentlege tenester. Kommunar og statlege etatar kan ta i bruk vokabularet (ei emneordliste) og kategorisera eigne tenester og på den måten oppnå saumlaus integrasjon med relatert informasjon frå andre offentlege verksemder.

Startdato:
Sluttdato:
Finansiert av:
norge.no
Prosjektnummer:
6103
Prosjektleiar:
Seniorforskar
Prosjektmedarbeidarar:
Publikasjon(ar):