På veg - Informasjons- og underhaldningssystem for ekspress- og turistbussar

Vestlandsforsking skal utvikle eit informasjons- og underhaldningssystem for ekspress- og turistbussar i  samarbeid med Fjord1 Sogn Billag AS. Informasjonssystemet skal vise kartbasert  informasjon om stader langs reiseruta ved hjelp av posisjoneringsteknologi. Tenesta skal også vise lokale og nasjonale nyheiter undervegs.

Prosjektet vil omfatte studie av mulige løysingar, identifisering av informasjonskjelder og samarbeidspartnarar, etablering og implementering av eit basissystem for ei utvald bussrute, samt plan for vidareutvikling, oppskalering og fast drift.

Startdato:
Sluttdato:
Finansiert av:
Fjord1 Sogn Billag AS
Prosjektnummer:
6038
Prosjektleiar:
Prosjektmedarbeidarar: