Omstillingsmeistring og erfaringskompetanse hjå eldre arbeidstakarar - Forprosjekt

Prosjektet er ei kartlegging av problemstillingar knytt til kompetanseutvikling og frigjering av erfaringskompetanse for arbeidstakarar mellom 50 og 70 år. Primært skal forstudien kartlegge arbeidsmarknadssituasjonen for arbeidstakarar i denne aldersgruppa, inkludert korleis arbeidslivet involverer, brukar og utviklar erfaringskompetansen i gruppa.
Startdato:
Sluttdato:
Finansiert av:
Arbeids- og administrasjonsdepartementet
Prosjektnummer:
3194
Prosjektleiar:
Forskingsleiar
Publikasjon(ar):