Vestlandsforsking er engasjert av norge.no til rådgjevande arbeid i samband med oppdatering av internettportalen norge.no.
Startdato:
Sluttdato:
Finansiert av:
Fylkesmannen i Sogn og Fjordane, norge.no
Prosjektnummer:
5257
Prosjektleiar:
Seniorforskar