Nettverk - Interaktive representasjonar og modellar

Det nasjonale nettverket INREMO får midlar frå Forskningsrådet for å bidra til innovasjon innan digitale representasjonar og interaktive modellar. Nettverket skal være tett på policyutvikling i EU-kommisjonen og i Forskningsrådet, og stimulere til nye samarbeidskonstellasjonar og prosjekt.

Desse er med i nettverket:

Forskingspartnarar:
Universitetet i Oslo (InterMedia som nettverksleder, Institutt for Medier og Kommunikasjon, Institutt for Informatikk)
Universitet i Tromsø (Informatikk)
NTNU (IDI)
Norsk Regnesentral
Nasjonalt senter for samhandling og telemedisin (Tromsø)
Arkitektur og Designhøyskolen i Oslo
Vestlandsforskning

Partnarar for bruk:
Aschehoug forlag as
Expology as
Kalkulo as
Stiftelsen Norsk Teknisk Museum

Medlemsorganisasjonar:
Norsigd (Norsk organisasjon for grafisk databehandling)
 

Startdato:
Sluttdato:
Prosjektnummer:
6245
Prosjektleiar: