Miljøeffektar av handelsliberalisering av jordbruksprodukt

Prosjektet skal skaffe fram grunnlagsmateriale om miljøeffektar av handelsliberalisering med jordbruksvarer. Med vekt på biodiversitet, sprøytemiddelbruk og forureining av næringssalter. Samanlikning mellom land med høgt støttenivå (Norge, Sveits, Japan) og land med lågt støttenivå (USA og Cairnslanda)
Startdato:
Sluttdato:
Finansiert av:
Landbruksdepartementet
Prosjektnummer:
2161
Prosjektleiar:
Prosjektmedarbeidarar: