METAdata and MObile Superdistribution Extension System - MetaMoses

Prosjektet skal utvikla verktøy som skal hjelpa konsumentar til å bli aktive deltakarar i marknadsføring og vidaresal av multimediaprodukt. Dette vil gjera verdikjeda meir effektiv og kunna auka inntektene til artistar og kunstnarar. Prosjektet blir gjennomført for Bach Technology AS i samarbeid med Frauenhofer IDMT og 4FO.

Startdato:
Sluttdato:
Finansiert av:
Bach Technology AS
Prosjektnummer:
6114
Prosjektleiar: