Læring, folkestyre og forvaltningsnivå

I prosjektet skal det gjerast greie for eit teoretisk perspektiv på organisasjonslæring mellom stat og kommune. Eksisterande teoriar forklarar greitt læring i eitt formelt system, verre er det når det skal vere tale om læring mellom to system - stat og kommune. Prosjektet skal òg diskutere læring mellom forvaltningsnivåa, dei folkevalde og organisasjonslæring.
Startdato:
Sluttdato:
Finansiert av:
KS
Prosjektnummer:
3182
Prosjektleiar:
Publikasjon(ar):