Kunnskap kryssar grenser - forprosjekt

Forprosjektet omfattar følgjande:

  • Undersøke tilgjengeleg teknologi og tenester som mogeleggjer overføring av kurs og konferansar over nettet
  • Undersøke nivået på kurs og konferansar i regionen og dei gode eksempla
  • Undersøke kva andre initiativ som er i gang
  • Retningsliner for å bruke web 2.0 for å auke deltakinga etc.
  • Fremje auka bruk av webcasting både i privat og offentleg sektor
Startdato:
Sluttdato:
Finansiert av:
Innovasjon Norge Sogn og Fjordane
Prosjektnummer:
6184
Prosjektleiar:
Prosjektmedarbeidarar:
Aktuelt: