Vestlandsforsking er bedt om å kartleggja IT-samarbeid i kommunane i Sogn og Fjordane og sjå på eventuelle hindringar for samarbeid og informasjonsutveksling. I tillegg til informasjonsutveksling i kommunesektoren skal me også sjå spesielt på integrasjon av Miside.
Startdato:
Sluttdato:
Finansiert av:
IT-forum Sogn og Fjordane, Fylkesmannen i Sogn og Fjordane
Prosjektnummer:
6080
Prosjektleiar:
Seniorforskar
Prosjektmedarbeidarar:
Publikasjon(ar):