Kartlegging for DND Nordvestlandet

Prosjektet har fylgjande oppgåver: Kartlegging av IT-bedrifter, bedrifter med høg bruk av IT og bedrifter med eiga IT-avdeling i Sogn og Fjordane, kartlegging av IT-profesjonelle innafor desse, nettverksbygging og oppfølging av aktiviteten i faggruppene i Sogn og Fjordane. Arbeidet skal gjerast på oppdrag frå og i samarbeid med, Den norske Dataforening Nordvestlandet (DND Nordvestlandet).
Startdato:
Sluttdato:
Finansiert av:
Dataforeningen Nordvestlandet
Prosjektnummer:
6021
Prosjektleiar: