Hvilken rolle kan IKT spille i kommunenes arbeid med innovasjon og fornyelse?

Vestlandsforsking, Østlandsforsking og SINTEF Teknologiledelse IFIM har i fellesskap fått midlar til gjennomføring av eit forprosjekt der målet er å sjå på bruken av IKT i kommunesektoren og særleg på samspelet mellom offisielle IT-planar og IT-politikk og konkrete IT-prosjekt med verknad for heile sektoren. Prosjektet er finansiert under FIFOS-programmet (FIFOS Forsking for innovasjon og fornying i offentleg sektor). Under det felles temaet skal det utførast tre delprosjekt: a)På jakt etter norsk kommunal IKT-politikk/-strategi (Trond Buland, SINTEF) b)Følgjeforsking og analysar av følgjande kommunale IKT-prosjekt (Svein Ølnes, Vestforsk): - LivsIT (prosjekt for integrasjon av offentleg informasjon - interoperabilitet) - Kommunesiden.no (ressursteneste for tilsette i kommunesektoren) - Helsestasjonen.no (tverrsektoriell ressursteneste for publikum) c)Følgjeforsking i tilknyting til innovative IKT-prosjekt i enkeltkommunar og grupper av kommunar (Lene Nyhus, Østforsk) Forprosjektet skal resultera i ein søknad om eit hovudprosjekt innafor same tema.
Startdato:
Sluttdato:
Finansiert av:
The Research Council of Norway
Prosjektnummer:
5242
Prosjektleiar: