Framtidsretta IT-løysingar og -infrastruktur for Indre Hordaland

Vestlandsforsking har fått i oppdrag å gjennomføre eit forprosejkt for "Framtidsretta IT-løysingar og -infrastruktur for Indre Hordaland". VF skal gjenomføre forprosjektet ved å dele erfaringane vi har frå liknande prosjekt her i fylket

Startdato:
Sluttdato:
Finansiert av:
Hardanger og Voss Regionråd
Prosjektnummer:
5166
Prosjektleiar:
Seniorforskar