Forbetring av presentasjon av portalane til Norsk bygde-turisme og gardsmat og "Inn på tunet Vestlandet"

Prosjektet er ei fortsetting av tidlegare prosjekt som har utvikla portalar for presentasjon av NBG Vestlandet og Inn på Tunet Vestlandet. Dette prosjektet skal gjennomføra tiltak for å betra innhaldet i portalane, og spesielt presentasjonane av medlemsverksemdene i portalane. Prosjektet skal i tillegg gjere endringar i verktøya som er utvikla tidlegare, medlemsdatabaen og publiseringsverktøyet, for å gjera dei lettare å bruka. Det skal også utviklast nye funksjonar, den viktigaste er utvikling av ein modul for publisering av turinformasjon knytta til kart.

Startdato:
Sluttdato:
Finansiert av:
Innovasjon Norge Sogn og Fjordane
Prosjektnummer:
6051
Prosjektleiar: