Evaluering av programmet "Ung i Sogn og Fjordane"

Prosjektet er finansiert av Sogn og Fjordane fylkeskommune, og skal vere ei følgjeforsking til eit program for tiltak for ungdom, gjennomført av fylkeskommunen. Evalueringa skal ha som overordna og gjennomgåande tema "ungdom og medverknad". Kvart einskild programområde skal analyserast i dette perspektivet, både kva ungdomane sjølv tenkjer og gjer i forhold til utviklinga, men også om korleis ungdomsmedverknad påverkar dei andre aktørane som er involverte. Programmet går over tre år i perioden 1999-2001, og evalueringa skal følgje eit utval av prosjekt som inngår i programmet
Startdato:
Sluttdato:
Finansiert av:
Sogn og Fjordane fylkeskommune
Prosjektnummer:
3193
Prosjektleiar:
Prosjektmedarbeidarar:
Forskingsleiar