Evaluering av offentlege digitale tenester

Vestlandsforsking har, med Aletheia som underleverandør, fått i oppdrag å bidra i evalueringa av offentlege digitale tenester. Rundt 60 kommunale og statlege tenester skal evaluerast etter eit kriteriesett utarbeidd av Difi. Det er første gang kriteriesettet blir brukt.

Startdato:
Sluttdato:
Finansiert av:
Difi - Direktoratet for forvaltning og ikt
Prosjektnummer:
6360
Prosjektleiar:
Seniorforskar