Evaluering av fjernundervist veiledningsstudium

Prosjektet er ei evaluering av eit fjernundervist studium i rettleiing ved Høgskolen på Lillehammer. Analysane byggjer på refleksjonsnotat studentane har gjort undervegs, i tillegg til intervju med eit utval studentar i etterkant.
Startdato:
Sluttdato:
Finansiert av:
Østlandsforskning
Prosjektnummer:
3200
Prosjektleiar: