Evaluering av felles helpdesk for nordfjordkommunane

Prosjektet skal evaluere innføring av felles HelpDesk for it-brukarstøtte i nordfjordkommunane.

Startdato:
Sluttdato:
Finansiert av:
Nordfjordrådet
Prosjektnummer:
6236
Prosjektleiar:
Prosjektmedarbeidarar:
Publikasjon(ar):