ENCATA - European Network of Centres for the Advancement of Telematics in Urban and Rural Areas

ENCATA-prosjektet har som mål å utvikle og teste modellar for informasjons- og kommunikasjonsteknologi som verktøy for regional utvikling både for næringslivet og styresmaktene. Dette gjer prosjektet ved å hjelpe små og mellomstore bedrifter (SMB) i Europa med å ta i bruk informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) på ein tenleg måte i forretninga.
Startdato:
Sluttdato:
Finansiert av:
Sogn og Fjordane fylkeskommune, Fylkesmannen i Sogn og Fjordane, EU-kommisjonen
Prosjektnummer:
5149
Prosjektleiar:
Prosjektmedarbeidarar:
Publikasjon(ar):