Prosjektet Eit smartare næringsliv har som hovudmål å utvikla SIVA-nettverket til ressurssenter for videomøte og nett-tv for det kringliggjande næringslivet og gjennom det bidra til reduert reiseaktivitet og redusert CO2-utslepp. Næringshagane og kunnskapsparkane vil arbeida tett opp mot bedriftene i nærområdet sitt og stimulera til auka bruk av videomøe og nett-tv, i tillegg til å auka bruken av teknologien internt i nettverket. Auka bruk av teknologien skal redusera reiseaktiviteten og dermed redusera totalt CO2-utslepp.

Startdato:
Sluttdato:
Finansiert av:
Statens Vegvesen - Transnova
Prosjektnummer:
6288
Prosjektleiar:
Seniorforskar
Prosjektmedarbeidarar:
Publikasjon(ar):