Eit miljøtilpassa reiseliv. Ei kartlegging og vurdering av miljømotivert verkemiddelbruk i reiselivet

Kartlegge og vurdere overføringsveriden av miljømotiverte virkemidler anvendt overfor reiselivsnæringen i land med sammenliknbare utfordringer som Norge, Drøfte bruk av virkemidler i forhold til operasjonalisering av begrepet ""bærekraftig reiseliv"".
Startdato:
Sluttdato:
Finansiert av:
Norges forskningsråd
Prosjektnummer:
2132
Prosjektleiar: