Sogn og Fjordane fylkeskommune har løyvd 200.000 kroner til Digitaliseringsnettverket i IT-forum. Midlane skal mellom anna brukast til å gjennomføre eit forstudium for å kartleggja status for digitalisering innan arkivtenester i kommunane i Sogn og Fjordane.

Midlane skal elles brukast i samsvar med Digitaliseringsnettverket sine prioriteringar framover.  Digitaliseringsnettverket blir leia av Fylkesmannen i Sogn og Fjordane og har også med Difi, Sogn og Fjordane fylkeskommune, KS Sogn og Fjordane og kommunale i fylket.

Startdato:
Sluttdato:
Finansiert av:
Sogn og Fjordane fylkeskommune
Prosjektnummer:
5141
Prosjektleiar:
Seniorforskar