Digitaliseringsfylket Sogn og Fjordane 2019

Digitaliseringsfylket Sogn og Fj ordane 2019 skal løfta alle kommunane i fylket i digitaliseringsarbeidet. Vik står saman med dei to andre nøkkelkommunane Førde og Eid i spissen for kvar sin region i dette fylkesdekkjande prosjektet. Prosjektet skal følgja opp tidlegare satsing og hjelpa kommunane i Sogn og Fjordane til å ta i bruk innbyggjartilpassa nettsider i form av Miside-løysingar.

Arbeidet skal følgja denne planen:

  1. Kartlegging av status i kommunane og behov for hjelp i arbeidet
  2. Rådgiving til kommunane
  3. Innføring av sjølvbeteningsløysingar
  4. Evaluering av innføringa
Startdato:
Sluttdato:
Finansiert av:
Fylkesmannen i Vestland
I samarbeid med:
Vik kommune
Førde kommune
Eid kommune
Prosjektnummer:
6529
Prosjektleiar:
Seniorforskar