Blokkjedeteknologi i arkivsektoren

Prosjektet skal sjå på kva rolle blokkjedeteknologien kan spela i arkivsektoren, serleg med tanke på autentisitet og formidling av innhald.  Konkret vil prosjektet sjå på dei ulike delane av livssyklusen til Noark5-baserte system og korleis ein betre kan skilja innhald og struktur, og der blokkjedeteknologien kan vera interessant for å framheva det siste.

Startdato:
Sluttdato:
Finansiert av:
Riksarkivet
Prosjektnummer:
6515
Prosjektleiar:
Seniorforskar