Betre presentasjon av reiselivsverksemder på Internett

Fylkesarkivet i Sogn og Fjordane har ein database med opplysningar om reiselivsverksemdene i fylket som blir oppdatert av reiselivslaga. Denne har i det siste vorte utvida til å innehalde presentasjonar som verksemdene sjølve har ansvar for å leggje inn. I dette prosjektet skal databasen vidareutviklast og det skal gjennomførast ei rekkje kurs for verksemdene i bruken av databasen. Målet er at reiselivsverksemdene skal bli betre presenterte på nettet.
Startdato:
Sluttdato:
Finansiert av:
Innovasjon Norge
Prosjektnummer:
6026
Prosjektleiar: