Bedre digital dialog i en multikulturell kommune

Føremålet med prosjektet er å få til ein bedre dialog mellom kommunane og innvandrarar med utgangspunkt i resultat frå prosjektet "Mot et multikulturelt fellesskap i Sogn og Fjordane".

Kommunar i søknaden inkluderer Førde (som søkarar), Sogndal, Flora og Stryn.  Hovudaktivitetane er:

  • utvikling av kursopplegg
  • gjennomføring av konferanse
  • oppfølging i kommunar
  • rapportering og formidling

Midlane til prosjektet kjem frå Fylkesmannen i Sogn og Fjordane - Fornyingsmidlar

 

Startdato:
Sluttdato:
Finansiert av:
Høgskulen i Sogn og Fjordane
Prosjektnummer:
6297
Prosjektleiar:
Forskar (permisjon)