Analyse av kommunesamarbeid på IT- og økonomisida

VF skal analysere 6 kommunar (Askvoll, Fjaler, Hyllestad, Solund, Gulen og Høyanger) for å finna fram til samarbeidsmodellar innan IT- og økonomiforvaltning.
Startdato:
Sluttdato:
Finansiert av:
Kommunaldepartementet
Prosjektnummer:
5156
Prosjektleiar:
Prosjektmedarbeidarar:
Publikasjon(ar):