Analyse av brukarundersøking av norge.no 2007

Vestlandsforsking skal analysere resultata frå ei elektronisk brukarundersøking av norge.no-tenesta. Analysen skal oppsummerast i ein rapport.
Startdato:
Sluttdato:
Finansiert av:
norge.no
Prosjektnummer:
6060
Prosjektleiar:
Seniorforskar
Publikasjon(ar):