Analyse av brukarundersking av Norge.no 2005

Vestlandsforsking skal analysere resultata frå ei elektronisk brukarundersøking av Norge.no-tenesta. Analysen skal oppsummerast i ein rapport.
Startdato:
Sluttdato:
Finansiert av:
norge.no
Prosjektleiar: