Kronikk i Sogn Avis: "Små og store gjer kvarandre større"

Framtidas vinnarar i distriktsreiselivet er ikkje nødvendigvis dei store. Vinnarane er dei smarte, altså dei som evnar å gje gjestene sine ei totaloppleving – anten sjølv eller i samarbeid med andre.

Eivind Brendehaug og Agnes B. Engeset: "Små og store gjer kvarandre større". Publisert i Sogn Avis, 29. oktober 2014