"Står vi av klimaendringene"?

I Aftenposten kan vi lese at enkelte klimaforskere konkluderer med følgende, etter mer enn ti års forskning på hvordan forventede klimaendringer kan påvirke Norge: "Norge ser ut til å komme relativt heldig ut av klimaendringene de neste tiårene".

Konklusjonen er å lese i forbindelse med utgivelse av boka "Klimaendringer i Norge" som lanseres i forbindelse med avsluttningskonferansen for forskningsprogrammet NORKLIMA.

I Aftenposten-intervjuet utdyper Cicero-forsker Knut H. Alfsen og biologiprofessor Dag O. Hessen sitt hovedpoeng på følgende måte: "Vi har en bratt kyst som er lite utsatt for høyere hav, vi er vant til dårlig og vått vær, vi bygger relativt robust og vanntett, en svekket gulfstrøm vil oppveie for en del av oppvarmingen i vår region". Videre peker de på at Norge også kan tjene på klimaendringene: "Lengre vekstsesong kan eksempelvis øke inntektene i landbruket....Mer nedbør og mildere vintre kan redusere strømregningen".

Men - og det er alltid et men - det er også mulig å trekke i tvil den hovedkonklusjonen som gjengis over; og da ut fra tre grunner:

1) Klimaendringer i andre land rammer også Norge, kanskje til og med sterkere enn de 'nasjonale' klimaendringene - noe den britiske regjeringen har konkludert til i en egen studie. Dette perspektivet er så godt som fraværende i klimaforskningen i Norge.

2) Kunnskapsgrunnlaget for å konkludere med at klimaendringene kanskje ikke blir så ille for Norge har som mer eller mindre uttalt forutsetning at vi klarer å nå målet om 2 graders global oppvarming. —Men stadig flere studier peker på at vi er på vei mot 4 graders-samfunnet, og da svikter kunnskapsgrunnlaget for mye av de rådende oppfatningene omkring hvordan samfunnet rammes av klimaendringer.

3) Norge er et variert land; i distriktene vil vi ofte kunne oppleve de mest dramatiske konsekvensene av klimaendringer i kombinasjon med de dårligste vilkår for å forebygge de samme mulige konsekvensene.

Så min konklusjon er at også Norge kan bli rammet hardt av klimaendringene, ikke minst - som Alfsen og Hessen påpeker i det samme Aftenposten-intervjuet som sitert over - fordi "Norge faktisk er et land i verden, vi kan ikke isolere oss fra de globale effektene".