Seminar - næringsutviklingsarbeid i Sogn og Fjordane

Skei hotel 16. oktober 10.00 - 15.15

Forskarar ved Høgskulen i Sogn og Fjordane og Vestlandsforsking har studert næringsutviklingsarbeidet i fylket. Forskarane har studert fem ulike nettverk, og presenterer resultat om energiregion Sogn og Fjordane, frukt og bær-klynga, aktivitetsbasert  reiseliv, IT-Forum Sogn og Fjordane og to døme frå marin næring.

Det er sett av tid til drøfting av presenterte funn.

Seminaret bør kunne gi viktige innspel til arbeidet med ny verdiskapingsplan

Påmeldingsfrist 14/10 til: Øyvind Heimset Larsen   ohl@vestforsk.no

Her finn du foredrag og meir informasjon om seminaret .