Kan me forsikra oss mot klimaproblema?

Same dag som Norges forskningsråd arrangerte sitt avslutningsseminar for forskingsprogrammet NORKLIMA, arrangerte Den Norske Forsikringsforening ei fagsamling med tittelen "Villere og våtere vær – hvem tar ansvaret? Hvordan skal ansvaret for værrelaterte skader fordeles mellom forsikringsselskaper, samfunnet, kommunene?"

På samlinga innleia forskingsleiar Carlo Aall frå Vestlandsforsking med å stille spørsmålet "Kan vi forsikre oss mot klimaproblemene?" I innleiinga kommenterte Aall også hovudbodskapet frå NORKLIMA avslutningsseminaret om at Norge vil sleppe lettare unna klimaendringane enn dei fleste andre land.