Internasjonalt seminar om berekraftig turismemobilitet - innsending av abstract

Vestlandsforsking er medarrangør i den andre internasjonale konferansen i Freiburg (Tyskland) om dei psykologiske utfordringane ved å legge om til berekraftig turismemobilitet.

Konferansen blir arrangert 1-4 juli 2014 og har tittelen "The psychology of governing sustainable tourism mobility: Bridging the science-policy gap". Stefan Gössling og Carlo Aall ved Vestlansforsking er med å arrangere konferansen. Her er meir informasjon om konferansen