Artiklar i tidskriftet Plan

Forskarane Øyvind Heimset Larsen, Ingjerd Skogseid, Jon Gunnar Nesse og Torbjørn Årethun i VRI S&F er medforfattarar i to artiklar publisert i siste nummer av PLAN, tidsskrift for samfunnsplanlegging, bolig og byplan og regional utvikling.

Forskingsrådet oppmoda VRI-prosjekta om bidrag til PLAN og vi er glade for å ha lukkast med å arbeide fram to av dei fire VRI-artiklane som blei valde ut av tidsskriftet. Dei to artiklane er:

Kampen om kompetansen – Innovasjon og rekrutterings-utfordringar i regionalt perspektiv (side 10-16)
av Finn Ove Båtevik, Gro Marit Grimsrud, Jon Gunnar Nesse, Etty R. Nilsen, Else Ragni Yttredal & Torbjørn Årethun

RIS-modellen: Relevant for perifere regioner? (side 16-23)
av James Karlsen, Arne Isaksen, Øyvind Heimset Larsen, Ingjerd Skogseid & Vigdis Nygaard

Meir om artiklane i Plan 6-2013