"Towards Second Generation Rural Tourism?"

Presentasjon på nordisk fagkonferanse i Umeå.

Prosjektet Andre generasjons bygdeturisme vart presentert av Agnes Brudvik Engeset på den nordiske fagkonferansen for turisme, "21st Nordic Symposium of Tourism and Hospitality Research", som fann stad 8-11. november 2012, Umeå, Sverige. Presentasjonen var eit samarbeid mellom Engeset og Bernard Lane.