Eit kunnskapsbasert Sogn og Fjordane - versjon 2 av rapport

I etterkant av at sluttrapporten for Eit kunnskapsbasert Sogn og Fjordane (VF-rapport 12-2011) blei lansert i januar 2012,  har prosjektgruppa gjennomført ein ny verdiskapingsanalyse; Datagrunnlaget er oppdatert med regnskapsstatistikk for 2010 og «hovudkontorproblematikken» er løyst.

Det inneber at i denne versjonen av rapporten er verdiskaping i eit føretak blir tilført regionen der verdiskapinga reelt skjer og ikkje til lokaliseringa av hovudkontoret. Endringane påverkar i hovudsak kapittel 3.4.