Reiselivsbedrifter vel sertifisering

Forskingssenter for berekraftig reiseliv har nettopp avslutta prosjektet ARENA Innovativ Fjordturisme (no NCE) som er gjennomført i løpet av dei siste tre åra.

Formålet med prosjektet har vore å prøve ut to måtar å operasjonalisere prinsipp om berekraftig reiseliv og geoturisme, nemleg gjennom å jobbe med indikatorar og sertifiseringsordningar.

Fem reiselivsbedrifter på Vestlandet har delteke i prosjektet og vi har sett på deira erfaringer frå arbeidet med å bli meir berekraftige. Dei fem reiselivsbedriftene er:

  • Bergen Base camp – Exin.no
  • Contrast Adventure
  • Destinasjon Voss
  • Voss Fjellandsby Myrkdalen
  • Fjordtours


Konklusjonen i prosjektet er at det på bedriftsnivå er sertifiseringsordningar som er enklast å jobbe med i starten av ei omlegging mot meir berekraft i ei reiselivsbedrift.

prosjektsida til prosjektet finn de meir informasjon, m.a. oversikt over publikasjonar m.m.