Eit kunnskapsbasert Sogn og Fjordane - Ny vevside

Prosjektet ”Eit kunnskapsbasert Sogn og Fjordane” er eit av fleire delprosjekt i ”Et kunnskapsbasert Norge” (www.ekn.no). Det overordna målet med prosjektet er å bidra til langsiktig økonomisk vekst i Sogn og Fjordane – og dermed til bevaring av livskraftige og attraktive lokalsamfunn. For å realisere dette målet skal prosjektet være faktabasert – byggjast på eit solid kunnskapsgrunnlag.

Prosjektet blir gjennomført i samarbeid mellom Vestlandsforsking, Høgskulen i Sogn og Fjordane og Menon Business Economics.

Det overordna målet med prosjektet er å bidra til langsiktig økonomisk vekst i Sogn og Fjordane – og dermed til bevaring av livskraftige og attraktive lokalsamfunn. For å realisere dette målet skal prosjektet vere faktabasert – bygt på eit solid kunnskapsgrunnlag. Vidare skal prosjektet ta tak i dei store utfordringane i regionen, identifisere årsaker til desse, diskutere løysingar på utfordringane og ende i konkrete tiltak.

Vevsidene vil bli brukt til å formidle informasjon om og resultat frå prosjektet.

kbsfj.vestforsk.no