Vf med oppsiktsvekkende resultat på konferanse i USA

Vestlandsforsking deltok nylig på Nano2010-konferansen i Clemson, USA, der forskere fra hele verden la fram presentasjoner om nanopartikler i miljøet.

Nanopartikler i miljøet har mange kilder, og finnes bl.a. i eksos fra biler, i fabrikkutslipp og fra produkter. Partiklenes diameter er mindre enn en ti-tusendels millimeter (100nm). På Nano2010 presenterte Vestlandsforsking resultater fra en studie om nye typer nanopartikler fra biodiesel-innblanding i vanlig diesel.

Studien omfatter to grupper molekyler fra biodiesel/fossil diesel blandinger; Polysykliske aromatiske hydrokarboner (PAH) og fettsyre metylestere (FAME).  Mange PAH’er kreftfremkallende, og FAME har den spesielle kjemiske egenskapen at den kan trenge gjennom cellemembraner i hjernen, lungevev og andre organer.  Blandingen av disse to molekyler kan føre til at FAME og PAH blir til en ”trojansk hest” for celler, hvorved PAH lettere kan komme inn og skade arvematerialet og føre til kreft. Et bilde av partiklene vises i (Fig 1).

Beregningene blir gjort av Otto Andersen og Sergio Manzetti i Vestlandsforsking, sammen med Universitetet i Uppsala, Institutt for Computational Biology. Supercomputeren ”Anfinsen” utfører beregninger på kun få dager som ville tatt flere måneder på en vanlig PC (Fig 2).  Programmet som benyttes heter GROMACS (Groeningen Machine for Molecular Simulations) og brukes for å forutsi fysisk-kjemiske aspekter av bl.a. organiske løsemidler og andre kjemiske forbindelser.  Programmet er også blitt brukt for å for å forutsi hvordan ulike cellulære faktorer fungerer.

Nano2010 - Mer om konferansen