Oppslag i Teknisk Ukeblad om biodrivstoff og kreftfare

Otto Andersen er intervjua i ein artikkel i siste nummer av  Teknisk Ukeblad: Biodrivstoff kan øke kreftfaren