Vestlandsforsking med presentasjon om friluftsliv og klimasårbarhet for NOU Klimatilpasning

NOU Klimatilpasning hadde den 11.2 et fagmøte om Idrett og Friluftsliv for innspill til det pågående arbeidet med å lage en offentlig utredning (NOU om klimatilpassing. Hovedpoenget i innlegget var at det trolig er konsekvensene av klimatilpasning, ikke konsekvensene av klimaendringene, som er den største klimautfordringen for friluftslivet. Utfordringen er altså at klimatilpasning i friluftslivet ikke må føre til mer transport med bil og fly, mer kunstsnøproduksjon, mer kjøp av friluftslivsutstyr, kjøp av større båter – med påfølgende økte klimagassutslipp.

Program

Inlegg av Carlo Aall: Mulige virkninger av klimaendringer på norsk friluftsliv