Vestlandsforsking med innlegg på internasjonalt symposium i Spania om berekraftig utvikling i distriktskommunar

Forskingsleiar Carlo Aall har delteke på eit internasjonalt symposium i Spania.  Symposiet vart arrangert av ein samanslutning av regionale styresmakter og Aall sin presentasjon handla om erfaring med bruk av miljøstyring i mindre distriktskommunar i Norge.

Program

Carlo Aall sin presentasjon