Klimamerking av varer og tjenester?

Den 15.1 var Vestlandsforsking invitert sammen med forskere fra SINTEF, Statens institutt for forbruksforskning og Lyse Energi for å innlede til diskusjon om klimamerking av varer og tjenester. Møtet var med politisk og administrativ ledelse i Barne- og likestillingsdepartementet.

Dagsavisen om klimamerking

Foredrag av Carlo Aall: