Invester i jernbane for å redde klimaet

Karl Georg Høyer har deltatt på Nordisk jernbanekonferanse i Sverige og er referert i artikkelen i : International Railway Journal