Innlegg under åpningsseminaret for Innovasjon Norge sitt prosjekt ”Bærekraftig reiseliv 2015”

Senter for geoturisme og berekraftig reiseliv skal samarbeide med Innovasjon Norge om gjennomføring av det nystarta prosjektet ” Bærekraftig reiseliv 2015 ” . På åpningsseminaret på Geilo (lenk opp vedlagte program og deltakerliste) holdt forskningsleder Carlo Aall eit av åpningsforedraga.

Program

Deltakarliste

Carlo Aall: Klodens tilstand - utfordringer og muligheter for reiselivet