Forskarnatt om klima i Fjærland

Eit hundre skuleungdommar frå 30 ulike land fekk innsyn i klimautfordringane under forskarnatt på Bremuseet og ved Supphellebreen i Fjærland 28. september.

Innlegg av Carlo Aall: PP-KL-forskernatt.pdf (1.02 M)

Meir på Forskningsrådets nettsider

Firdaposten

Sunnmørsposten