Berit Johanne
Skogvang
tidlegare tilsett
Position:
Forskingsassistent
Academic title:
M.Sc.
Telephone:
Employed:
18.10.2021

Berit Johanne Skogvang er utdannet byggingeniør fra NTNU Trondheim, og har en mastergrad i Climate Change Management fra Høgskulen på Vestlandet.

Masteroppgaven, med tittelen «UNESCO World Heritage Centre in Aurlandsvangen: Balancing Energy Efficiency, CO2 Emissions and Costs when Remodeling the Building Structure», ble skrevet i forbindelse med den planlagte ombyggingen av et gammel betongbygg på Aurlandsvangen til et UNESCO verdensarvsenter for vestnorsk fjordlandskap. I oppgaven undersøkte hun hvordan en balansering av energieffektivitet, CO2 utslipp og kostnad påvirker valgene som blir tatt for ombyggingen av bygningsskallet til det kommende verdensarvsenteret. Det ble også gitt konkrete anbefalinger til miljømessig bærekraftige og kostnadseffektive byggeløsninger og materialer, som i tillegg øker byggets energieffektivitet.

Berit jobber med prosjektet Norsk Klimamonitor, som samler inn og deler data om klimatilpasning i alle deler av samfunnet. Ved siden av engasjementet hos Vestlandsforsking jobber Berit som høgskolelektor ved Høgskulen på Vestlandet og tar et årsstudium i Digital Mediedesign ved Universitetet i Sørøst-Norge.

Projects: